2019. július 8., hétfő

Rövid Mindfulness-alapú intervenció hatásának vizsgálata a nők alacsony szexuális vágyának kezelésében

 Gunst, A., Ventus, D., Arver, S., Dhejne, C., Görts-Öberg, K., Zamore-Söderström, E., & Jern, P. (2018). A Randomized, Waiting-List-Controlled Study Shows That Brief, Mindfulness-Based Psychological Interventions Are Effective for Treatment of Women’s Low Sexual Desire. The Journal of Sex Research, 1-17.
Készítette: Hargitai Hanna Lilla


Az alacsony női szexuális vágy előfordulásának gyakorisága 7-23%. A panaszok jelentős distresszt jelentenek a személyeknek, továbbá összefüggésbe hozhatók a rosszabb minőségű párkapcsolattal, az alacsonyabb jól-léttel és rosszabb általános egészségi állapottal. A DSM-5 összevonva kezeli a női szexuális vágy és készenlét zavarát, a diagnózis kritériuma a következő 6 tünet közül legalább háromnak a megléte: 1) A szexuális tevékenység iránti érdeklődés csökkenése vagy hiánya. 2) A szexuális/erotikus gondolatok vagy fantáziák csökkenése vagy hiánya. 3) A szexuális tevékenység kezdeményezésének csökkenése/hiánya és a partner kezdeményezési próbálkozásaira adott reakció hiánya. 4) A szexuális tevékenység során a szexuális izgalom/öröm csökkenése vagy hiánya szexuális együttlét során. 5) Csökkent/hiányzó szexuális érdeklődés/készenlét bármilyen külső szexuális/erotikus kulcsingerre. 6) Csökkent/hiányzó genitális vagy nem genitális érzetek szexuális tevékenység során. További kritérium, hogy a tüneteknek legalább 6 hónapon keresztül fennálljanak, és a személynek klinikailag jelentős distresszt, szenvedést kell, hogy okozzanak.
Az elmúlt években egyre inkább nőtt az érdeklődés a női szexuális zavarok mindfulness-alapú terápiás kezelése iránt. Ezen terápiák lényege, hogy a személy a jelen pillanatra fókuszál, és így figyelmét tudatosan a testében bekövetkező szexuális válaszra irányítja, ezzel párhuzamosan csökkentve a negatív ön-ítélkezést.

Résztvevők és kutatási elrendezés:
A vizsgálatba újsághirdetésen keresztül toborozták a résztvevőket.  Összesen 70, 18 év fölötti, párkapcsolatban élő svéd nőt vontak be, akik a női szexuális vágy/készenlét zavarának diagnózisával rendelkeztek és vállalták, hogy részt vesznek a 4 egyéni ülésen. Kizáró kritérium volt antidepresszív szer alkalmazása, hormonpótló terápia, pszichiátriai diagnózis megléte (önbevallás alapján), jelenlegi pszichiátriai kezelés, jelentős párkapcsolati problémák megléte, és a gyakori diszpareunia (szexuális közösülés során érzett fájdalom).
A résztvevőket randomizációval 3 csoportra osztották aszerint, hogy milyen kezelésben részesülnek:
Az 1. csoport tagjai (20 fő) a Brotto és Basson protokollja szerinti Mindfulness alapú intervencióban vettek részt. A protokoll eredetileg csoportos intervencióra lett tervezve, azonban jelen vizsgálatban a résztvevők egyéni üléseken vettek részt.
A protokoll a következő elemeket tartalmazta:
1) Pszichoedukáció a női szexualitással és a szexuális válasszal kapcsolatban
2) Kognitív terápiás elemek
3) Mindfulness gyakorlatok
A 2. csoport tagjai (30 fő) a protokollon kívül még különböző feladatokat is kaptak. Ezek kifejezetten a nők saját szexuális motivációinak feltárására (listaírás) és az szex gyakorlására fókuszáltak. Szintén ide tartozott az ülések között beiktatott szexuális élményekre való reflexiók megbeszélése (milyen pozitív vagy negatív tapasztalatokkal járt együtt).
A 3. csoport tagjai alkották a várólistás kontroll személyeket (20 fő).
A résztvevőknek kérdőíveket kellett kitölteniük az első ülést megelőzően, majd az utolsó ülést követően, illetve a kezelést követő 3 és 6 hónap után. A kérdőívekkel a szexuális vágyon kívül mérték még a szexualitással járó distresszt, a szexuális funkciókat, párkapcsolati elégedettséget és a pszichológiai distressz mértékét is.
Minden csoport résztvevője kapott egy saját 4 ülésre tervezett kézikönyvet, mely tartalmazta a pszichoedukációt és a házi feladatokat. Az ülések 90 percesek voltak és egy szexuális zavarokkal és mindfulnessel kapcsolatos speciális képzettséggel rendelkező pszichológus tartotta.

Eredmények: kezelés megkezdése előtt és kezelés utáni különbségek
A kezelés megkezdése és befejezte között 11 fő esett ki a vizsgálatból.
Kezelés előtt a 3 csoport között nem találtak különbséget a vizsgált változók tekintetében.
A várólistás kontrollcsoporton belül a várólista ideje alatt nem volt szignifikáns változás a szexuális vágyat és a többi vizsgált változót illetően.
A kontrollcsoporthoz képest a kezelésben résztvevő csoportokon belül szignifikánsan magasabb szexuális vágyat mértek,  azonban a két kezelésben résztvevő csoport között nem volt jelentős különbség a javulást mértékét illetően, azaz a protokollon kívüli elemek nem fokozták a kezelés hatékonyságát.
A kezelésben résztvevő csoportok esetén szignifikánsan csökkent a distressz. A szexuális elégedettség és funkciók terén szintén jelentős javulás volt kimutatható.
Egyik csoport esetében sem volt kimutatható szignifikáns változás a szexuális arousalt, az orgazmust, párkapcsolati elégedettséget, a szex során tapasztalt fájdalmat, valamint a szorongást és a depressziót illetően.
Utánkövetés eredményei: 3 és 6 hónap
A 6 hónapos utánkövetés végén mindkét csoportban  magasabb szexuális vágy és alacsonyabb szexualitáshoz kapcsolódó distressz volt kimutatható a kezelés előtthöz képest. Mindkét kondíció esetén javulás volt megfigyelhető a szexuális arousalt, a nedvesedés mértékét illetően a 6. hónap során. Ugyanakkor a csoportokon belüli vizsgálatok alapján a 3. és 6. hónap után mért eredmények között nem volt statisztikailag szignifikáns a különbség.
Összességében elmondható, hogy a rövid mindfulness alapú kezelés alkalmas az alacsony szexuális vágy kezelésére., és a distressz csökkentésére, mely hosszabb távon is pozitív hatással bír. 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves Látogató! Ez a blog az ELTE pszichológia szakos hallgatóinak munkáit tartalmazza.

Internet alapú kognitív viselkedésterápia hatékonysága a magány kezelésére

  Käll, A., Jägholm, S., Hesser, H., Andersson, F., Mathaldi, A., Norkvist, B. T., ... és Andersson, G. (2020). Internet-based cognitive beh...