2020. november 9., hétfő

Az internet-alapú és a csoportos kognitív viselkedésterápia összehasonlítása az inszomnia kezelésében: egy randomizált kontrollált non-inferiority vizsgálat

Blom, K., Tillgren, H. T., Wiklund, T., Danlycke, E., Forssén, M., Söderström, A., Johansson, R., Hesser, H., Jernelöv, S., Lindefors, N., Andersson, G., Kaldo, V. (2015). Internet-vs. group-delivered cognitive behavior therapy for insomnia: a randomized controlled non-inferiority trial. Behaviour research and therapy, 70, 47-55. 

Készítette: Polyák Katalin

Az inszomnia az egyik leggyakoribb alvászavar; amellett, hogy jelentős szenvedést okozhat, komoly terhet ró az egészségügyre és a társadalomra egyaránt. A probléma súlyosságát fokozza, hogy számos pszichés zavar kialakulásához hozzájárulhat, illetve azokkal együtt járhat (pl. depresszió, szorongás, szerhasználat). Kezelése elsődlegesen gyógyszerrel és pszichoterápiával történik, a vizsgálatok alapján azonban a gyógyszerek alkalmazása csak rövid távon jelent segítséget, míg a kognitív viselkedésterápiás intervenciók hosszú távon is hatásosnak bizonyulnak. A képzett terapeuták száma korlátot szab a kezelés elérhetőségének, így alternatív terápiás módok jelentek meg: a csoportos, telefonos és internetes kognitív viselkedésterápiák. Az internet-alapú kognitív viselkedésterápia (iCBT) több előnnyel is rendelkezik a személyes terápiával szemben: egy terapeuta egyszerre több pácienst is kezelhet egy adott időszakban, és a kezelés rugalmasabb, nincs szigorúan időhöz és helyszínhez kötve. Több kutatás is alátámasztotta az iCBT hatékonyságát az inszomnia kezelésében, így jelen kutatás célja, hogy összehasonlítsa a kognitív viselkedésterápia internetes és személyes, csoportos formáit.  

A kutatásra Svédországban került sor, a résztvevőket interneten, rádióműsor és újsághirdetés segítségével toborozták. A vizsgálatban 18 éven felüli, inszomnia diagnózissal rendelkező személyek vehettek részt, akiket telefonos és személyes interjúk során mértek fel, hogy megfelelnek-e a felállított kritériumrendszernek. A jelentkezők közül végül 48 személyt választottak ki, akiket véletlenszerűen kétfelé osztottak: 24-en kerültek a csoportterápiás (3 csoport, 8, 9 és 7 fővel), 24-en az iCBT-s csoportokba. A két csoport tagjai nem különböztek egymástól szignifikánsan a demográfiai adatok tekintetében. A vizsgálati személyek alvásminőségét, inszomniára és depresszióra vonatkozó tüneteit kérdőívek segítségével mérték fel a kezelés előtt, a 8 hetes intervenció után, és 6 hónappal később. Emellett alvásnaplót kellett vezetniük, amiben a lefekvési, elalvási, ébredési és felkelési időpontjaikat kellett rögzíteniük, valamint az éjszakai ébredéseik számát. 

A 8 hetes intervenció anyagát egy korábbi vizsgálatok alapján bizonyítottan hatékony önsegítő könyv adta, ennek tartalmát osztották 8 modulra. A heti csoportterápiás alkalmak két órán át tartottak, a résztvevők két terapeutától kapták meg az adott modul anyagát, és beszélték át a vele kapcsolatban feladott feladatokat; ezzel párhuzamosan az internetes csoport számára egy terapeuta tette elérhetővé egy biztonságos weboldalon az aktuális modulhoz tartozó tartalmakat és feladatokat. Az iCBT csoport tagjai az internetes felületen tudták leadni elkészített feladataikat, itt kaptak visszajelzést, valamint kérdéseket tehettek fel a terapeuta számára.  

Az intervenciót követően nem találtak szignifikáns különbséget a két csoport között a kezeléssel kapcsolatos elégedettségben. Az eredmények alapján a 8 hetes intervenció hatására mindkét csoportban szignifikánsan javult az alvásminőség és az alvással töltött időtartam, valamint a depresszió tünetei is, mind közvetlenül a beavatkozás után, mind 6 hónappal később mérve. A két csoport eredményei között nem találtak szignifikáns különbséget egyik időpontban sem. A vizsgálat alátámasztotta, hogy az internet-alapú kognitív viselkedésterápia a személyes terápia megfelelő alternatívája lehet, mivel ugyanolyan jó hatásmérettel csökkenti az inszomnia tüneteinek súlyosságát. 


 

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves Látogató! Ez a blog az ELTE pszichológia szakos hallgatóinak munkáit tartalmazza.

Internet alapú kognitív viselkedésterápia hatékonysága a magány kezelésére

  Käll, A., Jägholm, S., Hesser, H., Andersson, F., Mathaldi, A., Norkvist, B. T., ... és Andersson, G. (2020). Internet-based cognitive beh...