2021. szeptember 10., péntek

Mindfulness-alapú kognitív terápiák hatásvizsgálata bipoláris affektív zavarban szenvedő személyek esetében

 Xuan, R., Li, X., Qiao, Y., Guo, Q., Liu, X., Deng, W., Zhang, L. (2020). Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: a systematic review and meta-analysis. Psychiatry research, 113116. 

Készítette: Bús Mirjam 

A bipoláris affektív zavar világszerte gyakran diagnosztizált mentális betegség.  Ez egy hangulatzavar, aminek diagnosztikus kritériuma, hogy legalább egy mániás vagy hipomániás epizód megjelenése szükséges. A mániás epizódot depresszív vagy hipomániás epizódok előzhetik meg vagy követhetik. A depressziós epizód a hangulat esésével, örömérzet hiányával, energiacsökkenéssel és az aktivitás elszegényedésével jár, ezzel szemben a mániás vagy hipomániás epizód a hangulat emelkedését, az energia növekedését és aktivitásfokozódást von maga után. Mániás és hipomániás epizód elkülönítésében az epizód hossza és a funkciókárosodás mértéke nyújt támpontot,  hipomániás epizód tünetei enyhébbek és rövidebb ideig tartanak, mint a mániás epizód esetében. A zavar kezdete általában 15-19 éves korra tehető. Magas komorbiditást mutat szorongásos zavarokkal, személyiségzavarokkal, szerhasználati zavarokkal és figyelemhiányos/hiperaktivitás zavarral. Végleges gyógymód nem áll még rendelkezésünkre, de megfelelő gyógyszeres vagy pszichoterápiás beavatkozással a tünetek hatékonyan csökkenthetők. Mivel a gyógyszeres terápia nem minden esetben bizonyul hatékonynak, fontos, az alternatív módszerek hatékonyságának vizsgálata.  

A mindfulness-alapú kognitív terápia (MBCT), az úgynevezett harmadik vagy újhullámos kognitív terápiák közé tartozik. A mindfulness lényege, hogy külső és belső élményeinket tudatosan és ítélkezés mentesen tudjuk megélni. A terápia során meditációt, légzőgyakorlatokat, és relaxációs gyakorlatokat tanulnak a résztvevők. A mindfulness alapú kognitív terápia hatásosság a bipoláris affektív zavar tüneteinek kezelésében még nem nyert teljes bizonyosságot. Egyes kutatási eredmények azt mutatják, hogy hatékonyan csökkenti a depressziós és szorongásos tünetek, míg más kutatások nem találtak szignifikáns javulást.  

Jelen metaanalízis célja, hogy megvizsgálja a mindfulness-alapú kognitív terápiák hatékonyságát a bipoláris affektív zavar kezelésében, valamint, hogy kontrollálatlan (pre és post intervenciós teszt) vizsgálatok vagy kontrollált (várólistás vs. terápiában részesült személy) vizsgálatok esetén érvényesül-e jobban a MBCT hatása. A kutatás arra is keresi a választ, hogy meddig tart a MBCT hatása. Az elemzésbe bekerült minden olyan kontrollált vagy nem kontrollált vizsgálat, ahol a résztvevők jelenlegi bipoláris epizódja legalább három hete tart, a diagnózist valamelyik hivatalos diagnosztikus klasszifikációs rendszer alapján kapták (DSM, ICD), 18 évesnél idősebbek és a tanulmányt angol nyelven publikálták. Az elemzésbe végül 10 kutatás került be (3 kontrollált, 7 kontrollálatlan). Azt vizsgálták, hogy a mindfulness-alapú kognitív terápia milyen hatással van a depresszióra, a szorongásra, a mániára, a stresszre, valamint a mindfulness és érzelemszabályozási képességre. A résztvevők pszichometrikus skálákon elért eredményeit hasonlították össze a beavatkozás előtt és után, illetve a várólistás és mindfulness-alapú kognitív terápiában részesülő csoportok között.  

Az eredmények alapján elmondható, hogy  a depresszió, szorongás és a stressz tünetei szignifikánsan csökkentek a beavatkozás után, ezzel szemben a mindfulness és érzelemregulációs képesség nőtt. A mánia tünetei nem enyhültek a beavatkozás után. A depresszió és a  szorongás tünetei a beavatkozás után 3 hónappal is csökkenést mutattak, azonban a hatás 12 hónap után már nem érvényesült. Tehát összességében elmondható, hogy a mindfulness-alapú kognitív terápia hatásos a bipoláris zavar depressziós és szorongásos tüneteinek enyhítésében, azonban ez a hatás időhöz kötött.  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves Látogató! Ez a blog az ELTE pszichológia szakos hallgatóinak munkáit tartalmazza.

A mindfulness-alapú kognitív terápia, mint kiegészítő kezelés hatékonysága OCD-s személyeknél

Külz, A. K., Landmann, S., Cludius, B., Rose, N., Heidenreich, T., Jelinek, L., … Moritz, S. (2018). Mindfulness-based cognitive therapy (MB...