2020. november 9., hétfő

Viselkedéses szerződés alkoholhasználat zavarral küzdők terápiájában

 Brown, J. M. (2004). The Effectiveness of Treatment. In: Heather, N., Stockwell, T. (Eds.), The Essential Handbook of Treatment and Prevention of Alcohol Problems (pp. 9-21). John Wiley & Sons, Ltd. 

Miller,W.R., Brown, J.M., Simpson,T.L., Handmaker, N.S., Bien,T.H., Luckie, L.F., Montgomery, H.A., Hester, R.K. & Tonigan, J.S. (1995). What works? A methodological analysis of the alcohol treatment outcome literature. In R.K. Hester & W.R. Miller (Eds), Handbook of Alcoholism Treatment Approaches: Effective Alternatives (pp. 12–44). Needham Heights, MA: Allyn and Bacon 

Miller, W. R., & Wilbourne, P. L. (2002). Mesa Grande: a methodological analysis of clinical trials of treatments for alcohol use disorders. Addiction, 97(3), 265–277.  

Készítette: Sinka Ármin

A viselkedéses szerződés módszere a tanulás egy formájának, az operáns kondícionálásnak az elveiből származik (Brown, 2004). Az operáns kondícionálás az a tanulási forma, melyben az élőlény megtanulja, hogy egy bizonyos cselekedet egyedi következményekkel jár. Például a kísérletbe bevont állat megtanulja, hogy ha ketrecében rálép egy pedálra, akkor a pedálnyomást étel érkezése kíséri a ketrecébe. Ez a módszer jól alkalmazható annak érdekében, hogy kapcsolat alakuljon ki a terápiás célkitűzések és a vágyott megerősítések közt (Brown, 2004). Ha például egy alkoholhasználat zavarral küzdő személy kezelője szerződést köt arra vonatkozóan, hogy az illető heti rendszerességgel, adott időközönként meglátogatja az Anonim Alkoholisták gyűléseit, akkor a felépülőnek lehetősége lesz megtapasztalni a gyűlések előnyeit, például átélni a megosztásokat követő megkönnyebbülést, a lelkesedést és reményt, mely a régóta felépülésben lévő társak sikerei láttán kaphatja el, a nagyfokú megértést és a társak támogatását alkohol problémáival kapcsolatban, stb. Ezeket a pozitív tapasztalatokat nem biztos, hogy a szerződés nélkül is átélné a felépülő, hiszen lehet anélkül motiválatlan lenne az AA gyűléseken való részvételre. A szerződés tehát motiválhatja is a klienst az együttműködésbe való aktív bevonódásra. 

A szerződésben az ivással kapcsolatos célok mindkét fél számára átláthatóak és tiszták, akárcsak a célok elérése érdekében elvégzendő cselekedetek. A szerződés abban is segíthet, hogy a szerhasználó alternatív viselkedéseket és örömforrásokat fedezzen fel az ivás helyett (Brown, 2004).  

A viselkedéses szerződés módszerével kapcsolatban Miller és mtsai (1995) az alkoholizmus különböző kezelési módszereinek hatékonyságát vizsgáló összefoglaló tanulmányukban 219 kutatás vizsgálatakor a viselkedéses szerződés módszerét a 30 összehasonlított módszer közül az ötödik leghatékonyabbnak találták. Az összefoglalóba bevett kutatások következetesen pozitív eredményeket mutattak. Miller & Wilbourne (2002) 7 évvel későbbi kutatásukban kibővítették ezen eredményeket, és 361 kutatás összehasonlításakor a viselkedéses szerződés módszerét a hetedik leghatékonyabbként mutatták be. Fontos azonban megjegyezni, hogy ezen kutatások, csak olyan más vizsgálatokat tettek elemzésük tárgyává, melyekben az eredményeket valamilyen kontrollcsoport eredményeihez hasonlítják (pl. 1. csoporttal kötöttek vis. szerződést, 2. csoporttal nem), ezért előfordulhat, hogy a rangsorban hátrébb sorolt módszerek is hatékonyabbak, csak ez a kutatási elrendezés miatt másképpen súlyozódik. Az összefoglaló kutatások limitációinak teljeskörű megismeréséhez az eredeti cikkeket ajánlom elolvasásra.    
  

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Kedves Látogató! Ez a blog az ELTE pszichológia szakos hallgatóinak munkáit tartalmazza.

Internet alapú kognitív viselkedésterápia hatékonysága a magány kezelésére

  Käll, A., Jägholm, S., Hesser, H., Andersson, F., Mathaldi, A., Norkvist, B. T., ... és Andersson, G. (2020). Internet-based cognitive beh...